ABC&D erbjuder kunder och partners kvalificerade management-konsulttjänster inom följande områden:

 • Organisations- och företagsutveckling
 • Ekonomisk analys
 • Strategisk analys, utredningar och strategiutveckling
 • Affärsutveckling
 • Affärsavtal och förhandlingar
 • Företagsförvärv / företagförsäljningar
 • Internationalisering av svenska mindre och medelstora bolag
 • Affärsstöd i affärer med Östeuropa och Kina
 • Projektledning
 • ”Chef att hyra” (kortare och längre uppdrag)
 • Styrelseuppdrag, Certifierad Styrelseledamot av Styrelseakademien
 • Investering i och aktivt deltagande i bolag via Albertsberg Invest AB

ABC&D offers its clients and partners qualified management consultant services within the following areas:

 • Organisation– and company development
 • Economic and financial analysis
 • Strategic analysis, investigations and strategy development
 • Business development
 • Business agreements and negotiations
 • Mergers and Aquisitions (M&A) and Divestments
 • Internationalisation of Swedish small and medium enterprises
 • Business development in Eastern Europe and China
 • Project management
 • ”Manager to rent” (shorter or longer periods)
 • Board member assignments, Certified Board Member by the Swedish Board Academy
 • Investment and active engagement in companies via Albertsberg Invest AB