ABC&D öppnade med start i April 2007 upp möjligheterna för småföretag i Karlshamn att hyra ändamålsenliga kontorslokaler med atmosfär och med centralt läge på Drottninggatan 26. I ”Kontorshotellet Hoppet” finns det möjlighet att hyra kontorsutrymmen i storlekarna 7-26 m2 alt arbetsplats i kontorslandskap/delat kontorsutrymme och samtidigt ha del i gemensamma utrymmen som entré/reception, konferensrum, fikarum, arkiv mm. Utöver ett basutbud av tjänster kan hyresgästerna välja att köpa och dela andra kontorsservice-tjänster som tilläggstjänster. Det finns plats för 8-10 företag i Kontorshotellet Hoppet och möjligheter till upp till 15-20 kontorsarbetsplatser. ”Hotell Hoppet” är ett mycket speciellt hus med stort kulturhistoriskt värde t.ex. stentrappan från 1750 i entrén och vägg- och tak-målningar från 1761 och kakelugn i konferensrummet.

Länk till Prislista Hyra & Service på Kontorshotellet Hoppet.

Fastigheten ”Hoppet” är en av Karlshamns kulturbyggnader från mitten av 1700-talet, och är väl bevarad både exteriört och interiört. Under 1700- och 1800-talet bytte fastigheten ofta ägare. Ofta hade ägarna anknytning till havet och var inte sällan själva skeppare. Under slutet av 1800-talet var ”Hoppet” ett hotell för resande, och här tillbringade också många emigranter sin sista natt i Sverige innan resan till Amerika påbörjades. ”Hotell Hoppet” finns med som platsen där Karl-Oskar och Kristina övernattade i Vilhelm Mobergs välkända roman Utvandrarna innan de reste till ”Amerikat”, och filmen Utvandrarna spelades delvis in vid ”Hotell Hoppet” (se foton från filminspelningen 1969 nedan från Karlshamns Sjöfartsmuseum).