Albertsberg Business Consulting & Development AB är ett management– och affärskonsultföretag med bas i Karlshamn i Blekinge i sydöstra Sverige. Företaget är verksamt såväl lokalt som globalt. Företaget ägs och leds av Magnus Larsson (vd). ABC&D äger och driver Kontorshotellet Hoppet i Karlshamn sedan 2007.

Albertsberg Business Consulting & Development AB is a management and business consulting company with its basis in Karlshamn in the south-east of Sweden. The company is acting both locally and globally. The company is owned and lead by Mr Magnus Larsson (CEO). ABC&D owns and runs the Business Office Hotel Hoppet in Karlshamn since 2007.